Conservatie van originele platen

Het depot van het BSC bevat ondertussen ruim 7.000 originele platen en tekeningen, waarvan de bewaring door een professioneel team in de beste omstandigheden wordt verzekerd. Het BSC bewaart ook de persoonlijke archieven van verschillende stripauteurs.

Dankzij zijn A2 scanner digitaliseert het BSC alle werken die haar worden toevertrouwd, of het nu gaat om een tijdelijke tentoonstelling of om een definitieve toevoeging aan de collectie.

Bovendien staat deze A2-scanner op afspraak ter beschikking van stripauteurs of hun nabestaanden die voor hun persoonlijk gebruik of voor het familiaal archief werken wensen te digitaliseren.

Bewaring van persoonsarchieven

Zoals nu al gebeurt voor verschillende overleden auteurs, verwelkomt het BSC met plezier de archieven van stripauteurs die deze aan het Centrum wensen toe te vertrouwen. De mogelijke gebruiken en de uitleentermijnen worden uiteraard vastgelegd in een overeenkomst.

Contact

nathalie.geirnaert@stripmuseum.be of 02/210.04.32

© 2017 — Belgisch Stripcentrum - Museum Brussel

Web design & development by Typi