Museum at home

Christophe Simon - Corentin

#artofcomic

12 mei 2020

De reeks Corentin Feldoë, een grote klassieker van het Belgische stripverhaal en meerbepaald van de zogenaamde ‘Brusselse school’, verscheen voor het eerst in het allereerste nummer van het weekblad Tintin (Kuifje), op 26 september 1946. Paul Cuvelier tekende de eerste 7 albums van deze mythische reeks in oosterse sferen, waarvan 2 op scenario van Jean Van Hamme.

42 jaar later herneemt Christophe Simon het personage op basis van een adaptatie van een kortverhaal van Jean Van Hamme uit 1973. In de tentoonstelling « De Kunst van het Stripverhaal » kan men verschillende van zijn werkdocumenten bewonderen. Zo is er een potloodtekenening waarop de houdingen van de personages worden uitgewerkt, maar de achtergronden nog vrij schematisch blijven. Tal van details uit het Indische decor, die allen nauwkeurig worden gedocumenteerd, voegt Simon later toe. Alexandre Carpentier, de inkleurder, versterkt de sfeer van Duizend-en-een-nacht met een palet van gedempte kleuren.

Tot driemaal toe kiest de auteur voor een paginagroot beeld waarop hij de meest adembenemende decors alle recht kan aandoen.

Terug

© 2021 — Belgisch Stripcentrum - Museum Brussel

Web design & development by Typi