Museum at home

Yves Sente, Teun Berserik en Peter Van Dongen - Blake en Mortimer, De Vallei der Onsterfelijken

#artofcomic

21 april 2020

Met De Vallei der Onsterfelijken (een verhaal in twee delen) keren de Nederlandse tekenaars Teun Berserik en Peter Van Dongen terug naar de sfeer van de eerste avonturen van Blake en Mortimer, in een tekenstijl die sterk aanleunt bij de Klare Lijn van de jaren ’50. Yves Sente schrijft het scenario dat de Nederlanders onder mekaar verdelen: elk tekent de helft van de 54 platen, en corrigeert vervolgens het werk van de ander. Door mekaars werk wederzijds te becommentariëren, zorgen ze voor een echte eenheid van stijl. Het is bijna onmogelijk om een pagina van Van Dongen te onderscheiden van een pagina van Berserik.

In de documenten zien we hoe de uitvinding van een ruimtetuig stilaan vorm krijgt. Er is een eerste schets van Yves Sente, die het apparaat de “Dronagon” noemt. De Nederlandse tekenaars verfijnen het ontwerp en noemen het tuig technischer de “Quatrocopter Dragon”. We zien vervolgens een rough en de geïnkte plaat met wat uiteindelijk de “Skylantern” blijkt te heten.

In de synopsis van Yves Sente valt de duidelijke structuur van het verhaal op, net als de richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat dit verhaal perfect aansluit op de rest van de reeks.

Terug

© 2021 — Belgisch Stripcentrum - Museum Brussel

Web design & development by Typi