gebruik

1. Verantwoordelijkheid

De vzw Belgisch Stripcentrum vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, van welke aard ook, die de gebruiker zou kunnen oplopen door gebruik te maken van de informatie op deze site of sites waarnaar verwezen wordt.

Het Belgisch Stripcentrum vzw kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor technische fouten bij de publicatie van informatie op deze site.

Deze onderbrekingen, storingen of vergissingen in de publicatie van gegevens kunnen geenszins in aanmerking komen voor een financiële compensatie.

2. Rechten van intellectueel eigendom

Het concept van deze site en alle elementen die hem karakteriseren (onder andere structuur, lay-out en database) blijven eigendom van het Belgisch Stripcentrum vzw.

De gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een eigendomsrecht van de informatie op deze site. De informatie en de beelden op deze site blijven eigendom van het Belgisch Stripcentrum vzw of van degenen die instonden voor de levering van de informatie. Het is verboden de informatie te reproduceren, te verdelen of te verkopen zonder de uitdrukkelijke en geschreven toelating van het Belgisch Stripcentrum vzw, Zandstraat 20 B-1000 Brussel.

3. Kredieten foto's

Daniel Fouss - Belgisch Stripcentrum

4. Toegankelijkheid van de website

De website wordt overeenkomstig de normen van W3C verwezenlijkt validatie W3C. contact info: visit(arrobe)stripmuseum.be

© 2024 — Belgisch Stripcentrum - Museum Brussel

Web design & development by Typi