Nieuwsflits

Bericht van de raad van bestuur

Gepubliceerd op 19 december 2019

De Algemene Vergadering van het Belgisch Strip Museum is bijeengekomen in Brussel op 9 december. Bij die gelegenheid heeft de AV de planning voor het programma van de volgende jaren gekregen van de nieuwe Algemene Directeur. De AV heeft dit ambitieus en creatief programma goedgekeurd en aan de Raad van Beheer de opdracht gegeven om de krachtlijnen van dit programma te definiëren en ze uit te voeren in samenwerking met de algemene directeur.

De AV heeft ook kennisgenomen van een brief ondertekend door een groot deel van het personeel waarin deze hun steun betuigen aan de nieuwe algemene directeur.

De AV heeft ook, op hun vraag, de heren Hislaire en Schuiten ontvangen die hun visie op het BSM wensten te komen voorleggen; zij vertegenwoordigden hier een vereniging van dames en heren stripauteurs waarvan zij de oprichters zijn. De AV heeft deze discussie als zeer positief ervaren en heeft beslist de dialoog met hen en de leden van hun vereniging in de toekomst verder te zetten; alsook met andere professionelen uit de stripwereld (tekenaars, scenaristen, enz.) in het algemeen.

De AV heeft drie nieuwe leden verwelkomd, de heren Denis Lapière, Fernand Maillard en Noël Slangen. De heren Denis Lapière en Noël Slangen zijn ook benoemd als lid van de RvB van het BSM evenals de heer André Querton. De RvB van het BSM telt nu vier stripauteurs.

De AV van het BSM zal bovendien nog meer leden aanwerven. Beslissingen in die zin zullen genomen worden tegen de volgende AV die zich zal situeren in de maand juni 2020. Leden van de nieuwe vereniging van de heren Hislaire en Schuiten zullen uiteraard hun kandidatuur mogen voorleggen.

 

De AV is zeer tevreden over het feit dat het jaarlijks record van het aantal bezoekers al overtroffen is bij het begin van december. Zij verheugt zich ook over de goede financiële gezondheid van het BSM die toelaat het jaar af te ronden in het groen.

Tags : Museum

Terug

© 2024 — Belgisch Stripcentrum - Museum Brussel

Web design & development by Typi