Nieuwsflits

Nieuwsflits

De Grote Strippitch

7 februari 2020

Gepubliceerd op 19 december 2019

De inschrijving voor deze editie zijn afgesloten

De Grote Strippitch is een initiatief van het Belgisch Stripcentrum. Het is een jaarlijkse ontmoeting tussen jonge stripauteurs en uitgevers.

Het hoofddoel is een platform te creëren voor contacten tussen enerzijds jonge tekenaars en scenaristen, die al dan niet een stripopleiding volgen, en anderzijds vertegenwoordigers van Belgische en buitenlandse uitgeverijen.

De Grote Strippitch is gratis voor alle deelnemers, auteurs en uitgevers, en vindt voor de zevende maal plaats op 7 februari 2020, van 14u tot 17u.

Praktisch:
Inschrijven is verplicht en kan via mail: visit@stripmuseum.be
Wij willen graag het volgende ontvangen: je voornaam, naam, e-mail, eventueel een blog of website. We vragen ook om jouw selectie van 4 uitgevers met wie je een afspraak wil, door te geven. Het aantal afspraken per uitgever is beperkt tot maximum 20 personen. We garanderen voor minstens 1 van de gevraagde uitgevers een ticket.

Naast de uitgevers is er ook een panel van vertegenwoordigers van Literatuur Vlaanderen en Fédération Wallonie-Bruxelles aanwezig. Zij staan ter beschikking met informatie over steun voor projecten.

Na de workshop zal de complete lijst met de gegevens van de jonge auteurs aan alle deelnemende uitgeverijen overgemaakt worden.

Het BSC moedigt de jonge tekenaars en scenaristen aan om zich goed voor te bereiden op de ontmoeting, des te meer omdat de tijd voor ieder afzonderlijk gesprek beperkt is. Het BSC behoudt zich het recht voor om te ontmoetingen in tijd te beperken in het belang van alle deelnemers.

De uitgeverijen die met minstens één afgevaardigde zullen aanwezig zijn op de workshop zijn: (lijst op 20 december 2020) De inschrijvingen voor Dargaud en Glénat zijn afgesloten wegens compleet.

-       64_page

-       Ballon Media

-       Bries

-       Dupuis

-       Le Lombard

-       Oogachtend

-       Pulp de Luxe

-       Scratch Books

-       Standaard Uitgeverij

-       Stripgids

 

Hoewel het BSC haar lokalen ter beschikking stelt van de uitgevers en jonge auteurs, is het niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gesprekken tussen beide partijen, noch voor eventuele aanmoedigingen, raadgevingen en beloftes. Ook is het BSC gedurende « De Grote Strippitch » niet verantwoordelijk voor het verlies van documenten door de ene of de andere partij.

 

Tags : Museum / Strip / Tentoonstelling / Uitgave / Rondleiding / Stripwandeling / Studiebibliotheek / / Praktische info

Terug

© 2021 — Belgisch Stripcentrum - Museum Brussel

Web design & development by Typi