Nieuwsflits

De Grote Strippitch

29 maart 2019

Gepubliceerd op 08 januari 2019

Update 22/3/2019: de afspraken agenda bij de uitgeverijen Bries, Casterman, Dargaud, Delcourt, Dupuis, Glénat en Scratch Books is volzet. Indien u nog wilt inschrijven, kiest u vanaf heden uit de resterende uitgevers. 

De « Grote Strippitch » is een initiatief van het Belgisch Stripcentrum. Het is een jaarlijkse ontmoetings tussen jonge stripauteurs en uitgevers.

Het belangrijkste streefdoel van de workshop « Jong Talent » is een platform te creëren voor contacten tussen enerzijds jonge tekenaars en scenaristen, die al dan niet een stripopleiding volgen, en anderzijds vertegenwoordigers van Belgische en buitenlandse uitgeverijen. De contacten kunnen verschillende vormen aannemen : het overhandigen van documenten of een project, het opvolgen van een project waarover al eerder contact bestond, collectieve of individuele raadgevingen, contractbesprekingen,...

« De Grote Strippitch » is gratis voor alle deelnemers, auteurs en uitgevers, en vindt voor de zesde maal plaats op 29 maart 2019, in de lokalen van het Belgisch Stripcentrum, Zandstraat 20 in Brussel (België). De ontmoeting, die na inschrijving toegankelijk is voor alle geïnteresseerden, begint om 14u en eindigt om 17u. ‘s Ochtends kunnen uitgevers indien ze dit wensen van de lokalen gebruik maken voor hun persoonlijke afspraken.

Het BSC vraagt aan alle deelnemers om zich op voorhand in te schrijven per mail op het adres visit@stripmuseum.be (voornaam, naam, e-mail, eventueel een blog of website). Het aantal afspraken per uitgever is beperkt tot maximum 20 personen. Tickets per uitgever regelen de afspraken.

Bij de inschrijvingen kunnen auteurs ons 4 uitgevers doorgeven die ze graag zouden ontmoeten tijdens de workshop. We garanderen voor minstens 1 van de gevraagde uitgevers een ticket. De dag zelf worden de resterende tickets door een balie van het BSC verdeeld vanaf 13u45.   

Naast de uitgevers is er ook een panel van auteurs aanwezig dat beschikbaar is voor professionele feedback en advies bij projecten. Dit panel bestaat uit Antonio Cossu (FR) en Pieter de Poortere (NL).

Na de workshop zal de complete lijst met de gegevens van de jonge auteurs aan alle deelnemende uitgeverijen overgemaakt worden.

Het BSC moedigt de jonge tekenaars en scenaristen aan om zich goed voor te bereiden op de ontmoeting, des te meer omdat de tijd voor ieder afzonderlijk gesprek beperkt is. Het BSC behoudt zich het recht voor om te ontmoetingen in tijd te beperken in het belang van alle deelnemers.

De uitgeverijen die met minstens één afgevaardigde zullen aanwezig zijn op de workshop zijn: (lijst op 7 januari 2019) :

-       64_page

-       Ballon Media

-       Bries

-       Casterman

-       Dargaud

-       Delcourt

-       Dupuis

-       Glénat

-       Oogachtend

-       Pulp de Luxe

-       Scratch Books

-       Stripgids

-       Stroke/Stripgilde

Hoewel het BSC haar lokalen ter beschikking stelt van de uitgevers en jonge auteurs, is het niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gesprekken tussen beide partijen, noch voor eventuele aanmoedigingen, raadgevingen en beloftes. Ook is het BSC gedurende « De Grote Strippitch » niet verantwoordelijk voor het verlies van documenten door de ene of de andere partij.

Tags : Museum / Strip / Tentoonstelling / Uitgave / Rondleiding / Stripwandeling / Studiebibliotheek / / Praktische info

Terug

© 2019 — Belgisch Stripcentrum - Museum Brussel

Web design & development by Typi