Nieuwsflits

RACISM-OUT, het Stripmuseum lanceert een campagne tegen racisme

Gepubliceerd op 12 september 2018

Een museum is een formidabel werktuig om een maatschappij te beroeren en zijn waarden mee in te vullen. 

Op het moment dat segregatie op basis van huidskleur, gender, cultuur of inkomen opnieuw aan kracht wint in het maatschappelijk debat lijkt het ons meer dan ooit noodzakelijk om te tonen dat onze waarden niet compatibel zijn met racisme, xenofobie en discriminatie.

Wij staan vandaag achter alle vrouwen en mannen die zich actief inzetten om slachtoffers van racisme en segregatie te ondersteunen.  We zullen de uitdrukking van deze ideeën niet tolereren binnen onze muren.

Met dit logo aan de ingang van onze tentoonstellingsruimte willen we niemand de toegang ontzeggen. We willen alleen bepaalde attitudes en een bepaald gedrag bestrijden.

Als u de ideeën van het Belgisch Stripcentrum deelt, gebruik dan ook ons RACISM-OUT logo en verspreid het!

Teveel muren worden opgetrokken om een evenwichtigere verdeling van rijkdommen te verhinderen, of het nu om de natuurlijke rijkdommen van onze planeet gaat of om de vruchten van de vooruitgang. Zich terugplooien op zichzelf is een verarming, openheid naar anderen toe verrijkt.

Muren zijn meer dan ideeën of constructies van de geest. Het zijn ook symbolen. Of we ze nu optrekken uit vroomheid of uit medelijden, deze muren zouden mensen er ook moeten aan herinneren dat hun eigen geluk verbonden is met dat van hun buren.   

 

                                                                                  Jean Auquier, algemeen directeur

                                                                                  Brussel, 12 september 2018

Tags : Museum

Terug

© 2024 — Belgisch Stripcentrum - Museum Brussel

Web design & development by Typi