Nieuwsflits

Workshop Jong Talent

Gepubliceerd op 26 januari 2016

De workshop Jong Talent is een jaarlijks ontmoetingsplatform tussen stripauteurs en uitgevers georganiseerd door het Stripmuseum. De derde editie vindt plaats op 9 maart 2016.

Het belangrijkste doel van de workshop Jong Talent is een platform te creëren voor contacten tussen enerzijds jonge tekenaars en scenaristen, die al dan niet een stripopleiding volgen, en anderzijds vertegenwoordigers van Belgische en buitenlandse uitgeverijen. De contacten kunnen verschillende vormen aannemen : het overhandigen van documenten of een project, het opvolgen van een project waarover al eerder contact bestond, feedback op een book of project, contractbesprekingen,...

De workshop Jong Talent is gratis voor alle deelnemers, auteurs en uitgevers, en vindt plaats op 9 maart 2016, in de lokalen van het Belgisch Stripcentrum, Zandstraat 20 in Brussel (België). De open workshop, die zonder voorafgaande afspraken toegankelijk is voor alle geïnteresseerden, begint om 14u en eindigt om 17u. ‘s Ochtends kunnen uitgevers indien ze dit wensen van de lokalen gebruik maken voor hun persoonlijke afspraken.

Het BSC vraagt aan alle deelnemers om zich op voorhand in te schrijven per mail op het adres visit@stripmuseum.be (voornaam, naam, e-mail, eventueel een blog of website). Deze inschrijving dient niet om een afspraak op een bepaald uur te maken met een bepaalde uitgever. Wel zal de complete lijst met de gegevens van de jonge auteurs aan alle deelnemende uitgeverijen overgemaakt worden. De inschrijvingen gaan van start op 30 januari.

Het BSC moedigt de jonge tekenaars en scenaristen aan om zich goed voor te bereiden op de ontmoeting, des te meer omdat de tijd voor ieder afzonderlijk gesprek beperkt is. Het BSC behoudt zich het recht voor om te ontmoetingen in tijd te beperken in het belang van alle deelnemers.

De uitgeverijen die met minstens één afgevaardigde zullen aanwezig zijn op de workshop zijn (lijst op 30 januari 2016) :

-       64_page
-       Ballon Media
-       Bries
-       Casterman
-       Dargaud
-       Delcourt
-       Dupuis
-       La Cinquième Couche
-       Le Lombard
-       Oogachtend
-       Paquet
-       Sandawe
-       Scratch Books
-       Standaard Uitgeverij
-       Stroke/Stripgilde
-       Strip 2000

Tags : Museum / Strip / Tentoonstelling / Uitgave / Rondleiding / Stripwandeling / Art Nouveau / Studiebibliotheek / Leeszaal / verjaardagsfeestje / Stripatelier / Initiaties striptekenen / Zaalverhuur / Praktische info

Terug

© 2024 — Belgisch Stripcentrum - Museum Brussel

Web design & development by Typi